Cynické vyjádření Úřadu vlády ČR ze dne 9. 11. 2015 č. j. 17531-15-OPR

Premiér a Úřad vlády ČR byl opakovaně informován o spáchaných zločinech orgány činnými v trestním řízení a letitých marnostech prošetření trestních podnětů (viz http://vlada-cr.blogspot.com/), kdy úřad uvedl, že se na dané jednání (pěstování a zpracování konopí) občanů zachraňujících si takto vlastní život a zdraví, nebo odborného jednání vedoucího výzkumu vyplývající i z jeho funkce, ustanovení § 31 odst. 1 trestního zákoníku (přípustné riziko) nevztahuje, ale vztahuje se na lékaře – čili na profesi, která o léčbě konopím a vhodných odrůdách apod. má nejméně informací a zkušeností. Že jednáním OČTŘ byly rovněž zmařeny lidské životy nevinných občanů doložil i soudní znalec v oboru soudního lékařství všem orgánům veřejné moci a soudům opakovaně (viz  http://octr-prostejov.blogspot.com/