Hádejte kolik z 10 ústavních stížností podaných 5 advokáty ex/ statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory,z.s., (Radomíra Dvořáková), Ateliér ALF,z.s. (Dušan Dvořák) a Konopí je lék,z.s.(Miloslav Tetour) vedených pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16, napadalo porušení některých z článků 2, 3 a/anebo čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturu Evropského soudu a Soudního dvora a porušení čl. 34 a /anebo č. 267 Smlouvy o fungování EU ?


x
x