Ústavní stížnost ze dne 15.1.2018 s návrhem na spojení se stížností sp.zn. IV.ÚS 3899/17