Šestý dodatek páté ústávní stížnosti č. j. II.ÚS 3196/2015 ze dne 22.1.2016