Rozhodnutí pro Open Royal Academy od České republiky od 1.5.2004 do 20.12.2016, stačí kliknout

CENZURA? Respekt ? DESPEKT ? Euthanasie? 
 • 2016 a 2015!!!


 • Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a posudek Znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Znaleckého ústavu PN Bohnice z roku 2015 a 2016 dokazují, že konopí není prekurzor a infekční duševní onemocnění cannamnézia vyskytující se údajně od dubna do září v České republice, když roste konopí, jak uvedli WHO čeští soudní znalci a psychiatři, neexistuje (viz Šmoldasová, Bilík, Faldyna, Jeřábek, Musilová a kolektiv znalců PN Kroměříž, PN Šternberk a PPP FNOL, Soudní obzor a duševní nemoci,Vězeňská stráž č. 69, vydalo MSp ČR, 2012, supervize grantové podpory MSp ČR prof. MUDr. Tomáš Zima, rektor Karlovy Univerzity). Klíčová právní informace! O prekurzorech a infekčních chorobách rozhodují v soudních sporech pouze země Společenství, ne Soudní dvůr. Soudní dvůr by spor rozhodoval pouze v případě (Tribunál), že by se spor týkal nakaženého zaměstnance Společenství. Viz výše rozhodnutí Soudního dvora. Soudní dvůr však rozhoduje o bylinách a výrobcích z bylin a pravidlech pro výrobu potravin a léčiv a pokud je členem Společenství namítáno, že bylo porušeno právo Společenství, spor řeší Soudní dvůr, pokud jej již neřešil. Dále tato klíčová rozhodnutí z roku 2015 a 2016 prokazují, že konopí není uvedeno v zákoně o prekurzorech drog a Nařízení ES o prekurzorech drog tedy nemohlo být implementováno do zákona o návykových látkách a ten je technickou normou k výrobě produktů z konopí. Souhrnně: Rozhodnutí znalců a úřadů z roku 2015 a 2016 dokazují okatou lež justice a trestní exekutivy vědomě páchanou od roku 2010 a od roku 2012 včetně předsedů všech soudů a státních zastupitelství, ministrů spravedlnosti, vnitra, policejních prezidentů, nejvyšších státních zástupců, předsedů vlád a dalších cyniků a baronů Prášilů, Stalinů, Hitlerů a Matek Terez tvrdících vědomě nepravdivě k vědomě ochraně zločinu a soukromých společností a la BigPharma Vatikán, s.r.o, že zákon o návykových látkách a zákon o léčivech a vyhlášky ve věci deklarované kvality výrobků nepodléhají při novelizaci norem pro výrobu produktů z konopí notifikaci u Společenství, tedy že údajně nejsou pro země společenství notifikace novelizací technických norem k výrobě závazné a nejsou zveřejněny v databázi TRIS k ochraně práv všech výrobců a spotřebitelů Společenství, což je blud katolíků, komunistů a islamistů Národní fronty Parlamentu, Justice a Exekutivy stejný jako v 16. století trdící blud s žárem ohně z keře, že země je placatá a láska je válka, Koniáš je Spasitel všech Prekurzorů světa a za odpustek Impériu Vatikán,s.r.o. projde vše."


 • 2013 a 2014!!! 


 • Totožné vyjádření Úřadu pro technickou normalizaci výroby výrobků zeměmi Společenství. "Při novelizaci zákona o léčivech a zákona návykových látkách při výrobě produktů z konopí mělo dojít k notifikaci u Společenství!" Rozhodnout může pouze Soudní dvůr v Lucemburku, kam podá spor nejvyšší soud dle čl. 267 Smlouvy Společenství. To však justice od 11. září 2010 odmítá za vydatné podpory policie, zastupitelství, exekutivy a veřejnoprávních a soukromých médií, Pirátské strany, Strany Zelených, Svodných, Legalizace.cz, Spolku Kopac, Institutu pro výzkum kanaboinoidů a Lékařské a advokátní komory, FN Olomouc, FN Hradec Králové, Ministerstva obrany a Vojenské nemocnice v Olomouci, PN Kroměříž, PN Bíla Voda, PN Šternberk, Adiktologické kliniky UK, Nemocnice u sv. Anny, časopisu Reflex, Respekt, Aktuálně.cz, Deník, iDnes, Lidových novin a především Magazínu obchodního veletrhu přednášek o byznysu fňukání, podvádění a oblbování Cannafest. Konkrétně jako první v České republice zakázal ve věci cannabisterapie a výzkumu konopí přístup k Soudnímu dvoru v Lucemburku Okresní soud v Prostějově, konkrétně soudkyně RSDr. Otrubová - Supervize konal a koná Předseda Prekurzor RSDr. Ištván do 20.12.2016, Krajský soud v Brně, konkrétně soudce RSDr. Lukovský- Supervizi konal a koná Předseda Prekurzor RSDr. Zeman do 20.12.2016 a od roku 2014 se připojila také soudružka prokurátorka RSDr. Prekurzor Bradáčová, Nejvyšší soud v Brně, konkrétně soudkyně a nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát RSDr. Šámalová  - Supervize konal a koná Profesor Prekurzor RSDr. Šámal do 20.12.2016, Ústavní soud v Brně, konkrétně soudkyně a ex primátorka Krna RSDr. Lastovecká - Supervize konal a koná Předseda a nositel ceny Profesora Prekurzora RSDr. Františka Palackého v Olomouci dne 8.6.2016 ctěný Prekurzor Kaple Božího těla RSDr. Rychetský do 20.12.2016! 
 •  

 • 28.3.2012 §§§ Parlamentní institut ČR potvrzuje právní argumentaci Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové u Nejvyššího a Ústavního soudu ČR. Mlčte, neveřejné !!!


 • Totožné vyjádření poradního orgánu dolní a horní komory Parlamentu, Prezidenta republiky a Vlády ČR Parlamentního institutu. Novelizaci Parlamentu doporučujeme notifikovat! Jde stanovisko k novelizaci zákona o léčivech a zákona o návykových látkách při poslanci zcela jasně vědomém prosazení a zavedení korupční a kartelové kauzy porušující práva Evropy a Společenství, normy známé jako zákon "konopí do lékáren" opětovně vědomě neoznámené Společenství stejně jako byla neoznámená výroba Dronabinolu THC/CBC v roce 2009 (nenotifikovaní novelizace § 8 z.o.n.l.) nebo CBD Marinolu CBG v roce 2004 po vstupu do Společenství při kampani vrtěti psem "Lidovci proti drogám etc." (nenotifikovaná novelizace § 29 z.o.n.l). Kdopak půjde skládat komu účty, když škody na právech Společenství jsou v miliardách Euro jen u škod na státním rozpočtu ČR v důsledku nevymahatelného předpisu!?! 

   • 2010 - 2012 Evropské komisi je doložen první zákaz ČR podat údajný spor o infekčních duševních poruchách a prekurzorech k řešení Soudnímu dvoru okresním, krajským a nejvyšším, ústavním a evropským soudem. Totožné vyjádření jako Parlamentní institut, znalecké ústavy, univerzity a ministerstvo zdravotnictví že konopí není prekurzor a infekční duševní choroba cannaamnezia neexistuje, pochází od spolu zakladatelů odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákových z Olomouce ze dne 16.září 2010 při obžalobě za výrobu prekurzorů a Dronabinolu u OS Prostějov. Až do 20.12.2016 je ČR zapíráno podat spor Soudnímu dvoru kromě Dušana a Radomíry Dvořákovým také dalším členům výzkumu, konkrétně v roce 2015 je podnět Soudnímu dvoru zapřen rovněž předsedovi odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na tři roky do vězení odsouzenému Miloslavu Tetourovi, výzkumníku přírodních hnojiv pro zdravý růst konopí k léčbě a hospodářskému užitku a rovněž ústavním soudem v právně přípustné ústavní stížnosti, dále také je zakázáno spor předat Soudnímu dvoru kriminalizovanému předsedovi a místopředsedovi Ateliér ALF,z.s. Františku Slavíkovi a Slavomilu Boudnému, dále předsedovi a členu správní rady Art Language Factory,z.s. Josefu Pospíšilovi a Marku Rybářovi, dále místopředsedovi Cannabis is The Cure, z.s. Ivanu Chalašovi a dále mnoha dalším kriminalizovaným rodinám, manželům a jedincům XYZ.´
 • 2005 - Soudní dvůr, Golgota nebo Haag??? 


----