Nejméně 5 z 10 ústavních stížností v letech 2012 -2016 podaných 3 advokáty statutárních zástupců a/nebo expředsedů Art Language Factory,z.s., (Radomíra Dvořáková), Ateliér ALF,z.s. (Dušan Dvořák) a Konopí je lék,z.s.(Miloslav Tetour) vedených pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16, napadalo porušení některých z článků 2, 3 a/anebo čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturu Evropského soudu a čl. 34 a /anebo č. 267 Smlouvy o fungování EU a judikaturu Soudního dvora a žádalo podat předběžné otázky Soudnímu dvoru Nejvyšším soudem, což nejvyšší soud, stejně jako od roku 2010 vrchní, krajské a obecní soudy ignoroval

Jen za rok 2016 bylo podáno veřejnoprávním mediím, univerzitám, ústavnímu a nejvyššímu soudu a ministerstvu spravedlnosti a nejvyššímu státnímu zastupitelství přes 77 stížnosti, žádostí, podnětů, odvolání, návrhů  fyzických a právnických osob podporujících výzkum konopí a návrhů zahájení řízení o svéprávnosti předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského, nejvyššího soudu Pavla Šámala a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana u Městského soudu v Brně a zahájené dne 26.7.2016 pod číslem jednacím pod sp. zn.24 Nc 909/2016 vedena řízení o omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. pod sp. zn.22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Úkolem soudců Městského soudu v Brně je posoudit, kolik vteřin, minut, hodin, dnů a týdnů jsou uvedení schopni udržet v paměti a porozumět textu znalce, že jednáním justice a exekutivy byli zabiti a zmrzačeni lidé a 90% majetku se ztratilo, což uvedení zakazují prošetřit, důkaz viz soudní znalec Radek Matlach a další zřizovatelé Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 justici a trestní exekutivě http://soudniznalec.blogspot.cz/ - zakázáno vyšetřit přes stovky kárných podnětů a stížností ministru spravedlnosti stejně jako justicí nezákonně zamítaná cesta k Soudnímu dvoru lživým tvrzením, že existuje norma na měření vzorku konopí na obsah THC a že konopí je prekurzor, což znalecký ústav PřF Univerzity Palackého a řada dalších označili rovněž za mylné tvrzení, viz důkazy na najdete ZDE