10, z toho 8 ústavních stížností statutárních zástupců a členů Cannnabis is The Cure,z.s (14.7.2004) ve věci práva na život a zákazu mučení a práva na zrušení zákonů a povolení výzkumu konopí a terapie konopím a cannabisterapie od 10.12.2012 do 10.12.2016

Shrnutí kárných provinění soudců a státních zástupců a ministrů spravedlnosti v letech od 10.12. 2008 -10.12._2016 - ZDE 
Ústavní stížnosti ve věci práva na výzkum Cannabisterapie a její aplikaci členů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) byly vždy - kromě kauzy Growshop ve věci práva na prodej nejen pomůcek pro zahrádkáře konopí - odmítnuty projednat bez odůvodnění a soudy nikdy nedovolily meritorně projednat nedoloženou trestnost skutku a nedovolily položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.  Stejně hanebně vždy jednal Evropský soud pro lidská práva  (čj. 66981/12, čj. 1332/13/, čj. 79490/13, čj. 20049/14, čj. 47921/2014,  čj. 41264/14 (Growshop) a čj. 57969/2015), přestože byl ESLP lékaři opakovaně žádán o přednostní projednání dle čl. 39 Jednacího řádu ESLP a bylo doloženo porušení Evropské úmluvy o lidských právech v článku 2 a 3 (právu na život a zákazu mučení), což justice i exekutiva dodnes arogantně ignorují a lze toto ověřit také na http://predseda-vlady.blogspot.com/ 


  • První ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12  (první konfiskace ospělovské farmy dne 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 - najdete ZDE  Nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 13. 4. 2012 jako zjevně nedůvodné najdete ZDE Rozsudky Okresního soudu v Prostějově (27. 10. 2010) odvolacího soudu v Brně (9. 3. 2011) najdete ZDE  Usnesení Nejvyššího soudu (27. 10. 2011)  najdete ZDE   Usnesení obnovy řízení (6. 8. 2013) najdete ZDE  Odvolání proti usnesení (26. 5. 2015) o nezahájení obnovy řízení pro nové skutečnosti najdete ZDE 
  • Druhá ústavní stížnost č. j. IV. ÚS 4859/12 (druhá konfiskace ospělovské farmy dne 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 29. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  •  Třetí ústavní stížnost č. j. II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace ospělovské farmy dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013  najdete ZDE a opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 30. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost č.j.  II. ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014  s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 22.2.2014 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti -najdete ZDE 
  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete v angličtině  i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 
  • Šestá klíčová ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. října 2015 se sedmi dodatky odmítnutá projednat dne 14.4.2016 - najdete ZDE  
  •  Sedmá ústavní stížnost  č. j.  II. ÚS 396/2016 ze dne 4. 2. 2016  najdete ZDE  a klíčový dodatek ze dne 29. 4. 2016 najdete ZDE  Odmítnutá opětovně projednat dne 3. 5. 2016

  • Osmá aktivní ústavní stížnost č.j. IV.ÚS 3238/16 ze dne 28.9.2016 a odmítnutá projednat pod uvedeným senátem nezkorumpovaných soudců ústavního soudu a číslem jednacím a sp. zn-.a navržená ústavním soudem projednat od 10.10.2016 pod sp. zn. . III.ÚS 3354/16 prekurzorovými soudci Suchánkem (3x) a Filipem (2x)  a dosud nezkorumpovaným soudcem Fenykem jako soudcem zpravodajem na http://ustavnisoud.blogspot.cz/
Studie prováděli (sestupně) ústavní prekurzoroví chemici mezinárodních úmluv v letech 2012 – 2016 ve složení. Team Prekurzor 7 (III. ÚS 396/2016)


RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip


Team Prekurzor 6 (II. 3196/15)


RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip


Team Prekurzor 5 (I. ÚS 2431/15)


RSDr. Ludvík David, RSDr. Kateřina Šimáčková, RSDr. David Uhlíř


Team Prekurzor 4 (II. ÚS 289/14)


RSDr. Stanislav Balík, Radovan Suchánek, RSDr. Jiří Zemánek


Team Prekurzor 3 (II. ÚS 1311/13)


RSDr. Stanislav Balík, RSDr. Jiří Nykodým, RSDr. Dagmar Lastovecká


Team Prekurzor 2 (IV. ÚS 4859/12)


RSDr. Vlasta Formánková, RSDr. Miloslav Výborný, RSDr. Michaela Židlická


Team Prekurzor 1  (II. ÚS 664/12)