Důkazy justiční korupce a kartelu soudců ústavního soudu s exekutivou v letech 2012 - 2016 č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, III. ÚS 34/13 (Growshop), II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16

Justičně exekutivní kartel a korupci najdete kromě důkazů níže a stránek http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/  vysvětlenu souhrnně v nejčtenějším článku Hanáckého večeníku dne 17.6.2016 (sekce Nejčtenější http://www.hanackyvecernik.cz/komentujícího původně nadějné rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2016 č.j. S 265/2016 zahájit šetření k podnětu na kárná řízení se soudci Nejvyššího soudu pohaslé 22.6.2016 a předaného dne 7.7.2016 kvůli stížnosti k prošetření  ministru spravedlnosti, viz  http://nejvyssi-soud.blogspot.com
Celý text žádosti o informace ke kárným řízením od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení pana Ing. Martina Dindoše podané dne 21.6.2016 na podatelně soudu najdete ZDE 

K níže uvedenému rozhodnutí předsedy NS ze dne 15.6.2016 sdělme, že rozhodnutí předat návrh na určení lhůty bylo předsedou senátu č.j. 6 Tdo 323/2016 rozhodnuto dne 30.6.2016.
Shrnutí: Ústavní stížnosti ve věci práva na výzkum Cannabisterapie a její aplikaci členů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) byly vždy - kromě kauzy Growshop ve věci práva na prodej nejen pomůcek pro zahrádkáře konopí - odmítnuty projednat bez odůvodnění a soudy nikdy nedovolily projednat nedoloženou trestnost skutku a nedovolily položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.  Stejně hanebně vždy jednal Evropský soud pro lidská práva  (čj. 66981/12, čj. 1332/13/, čj. 79490/13, čj. 20049/14, čj. 47921/2014,  čj. 41264/14 (Growshop) a čj. 57969/2015), přestože byl ESLP lékaři opakovaně žádán o přednostní projednání dle čl. 39 Jednacího řádu ESLP a bylo doloženo porušení Evropské úmluvy o lidských právech v článku 2 a 3 (právu na život a zákazu mučení), což justice i exekutiva dodnes arogantně ignorují a lze toto ověřit také na http://predseda-vlady.blogspot.com/ 

  • První ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12  (první konfiskace ospělovské farmy dne 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 - najdete ZDE  Nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 13. 4. 2012 jako zjevně nedůvodné najdete ZDE Rozsudky Okresního soudu v Prostějově (27. 10. 2010) odvolacího soudu v Brně (9. 3. 2011) najdete ZDE  Usnesení Nejvyššího soudu (27. 10. 2011)  najdete ZDE   Usnesení obnovy řízení (6. 8. 2013) najdete ZDE  Odvolání proti usnesení (26. 5. 2015) o nezahájení obnovy řízení pro nové skutečnosti najdete ZDE 
  • Druhá ústavní stížnost č. j. IV. ÚS 4859/12 (druhá konfiskace ospělovské farmy dne 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 29. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  •  Třetí ústavní stížnost č. j. II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace ospělovské farmy dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013  najdete ZDE a opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 30. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost č.j.  II. ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014  s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 22.2.2014 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE 
  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete v angličtině  i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 
  • Šestá klíčová ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. října 2015 se sedmi dodatky odmítnutá projednat dne 14.4.2016 - najdete ZDE  
  •  Sedmá ústavní stížnost  č. j.  II. ÚS 396/2016 ze dne 4. 2. 2016  najdete ZDE  a klíčový dodatek ze dne 29. 4. 2016 najdete ZDE  Odmítnutá opětovně projednat dne 3. 5. 2016Studie prováděli (sestupně) ústavní prekurzoroví chemici mezinárodních úmluv v letech 2012 – 2016 ve složení. 


Team Prekurzor 7 (III. ÚS 396/2016)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 6 (II. 3196/15)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 5 (I. ÚS 2431/15)

RSDr. Ludvík David, RSDr. Kateřina Šimáčková, RSDr. David Uhlíř

Team Prekurzor 4 (II. ÚS 289/14)

RSDr. Stanislav Balík, Radovan Suchánek, RSDr. Jiří Zemánek

Team Prekurzor 3 (II. ÚS 1311/13)

RSDr. Stanislav Balík, RSDr. Jiří Nykodým, RSDr. Dagmar Lastovecká

Team Prekurzor 2 (IV. ÚS 4859/12)

RSDr. Vlasta Formánková, RSDr. Miloslav Výborný, RSDr. Michaela Židlická

Team Prekurzor 1  (II. ÚS 664/12)

RSDr. Pavel Holländer, RSDr. Dagmar Lastovecká, RSDr. Jiří Nykodým


Kromě toho byla rovněž jako zjevně nedůvodná označena zcela první ústavní stížnost na fotografii uvedeného vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka již v roce 2007 na porušení volebního práva, kdy exaktně s politology doložil až 4 násobné zvýhodnění velkých stran při rozdělení města Olomouc na obvody.  Usnesení o zjevné nedůvodnosti č. j.  I. ÚS 214/07  najdete ZDE Další ústavní stížnost Dušana Dvořáka ze dne 5. 4. 2016 č. j. II. ÚS 1091/2016 byla označena pouze za nedůvodnou -  najdete ZDE