Ústavní soud rozhodl dne 31.8.2016 č.j. SPR ÚS 3/16 k žádosti o informace k vyloučení soudců sedmi senátů z pléna k osmé meritorně totožné ústavní stížnostiŽádost o informace dle zákona o informacích ústavnímu soudu o vyloučení ústavních soudců, kteří jsou vědomí spolupachatelé zločinu

Od: Pospíšil Ivo <ivo.pospisil@usoud.cz>
Datum: 31. srpna 2016 12:09
Předmět: Reakce na dotaz SPR ÚS 3/16
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Vážený pane Dvořáku,
reaguji na Váš dotaz ze dne 29. 8. 2016, zda „je zákonné podat advokátem na … uvedené soudce …. Návrh na vyloučení ještě před vlastním řízením o ústavní stížnosti“.
Zákon o Ústavním soudu předpokládá, že návrh na vyloučení soudce činí účastník v konkrétním, již zahájeném řízení. Také podmínky pro vyloučení soudce z důvodu podjatosti se posuzují ve vztahu ke konkrétnímu předmětu řízení, jeho účastníkům a jejich právním zástupcům. Podání návrhu na vyloučení obecně, mimo probíhající řízení o ústavní stížnosti není nezákonné ve smyslu protiprávní, avšak nevyvolá procesní účinky, které byste zjevně takovým návrhem sledoval.
S pozdravem
Ivo Pospíšil  
JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář Ústavního soudu
Ústavní soud
Joštova 8, Brno

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 29. srpna 2016 2:17
Předmět: Žádost o informace ústavnímu soudu o vyloučení soudců, kteří jsou spolupachatelé zločinu
Komu: Elektronická Podatelna <podani@usoud.cz>
Kopie: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, redakce@legalpub.cz, olomouc@ctk.cz, openroyalacademy@gmail.com, olomoucky@denik.cz, redolo@mfdnes.cz

Je zákonné podat advokátem na tyto níže uvedené soudce patřící před kárný senát návrh na vyloučení ještě před vlastním řízením o ústavní stížnosti, nebo to mohu navrhovat až v rámci ústavní stížnosti?

Kontext žádosti, aby snad nešlo o pomluvu některých ústavních soudců, ne všichni kryjí zločiny
Za mne a za další dva členy výzkumu podali advokáti 7 meritorně totožných ústavních stížností, ve kterých bylo doloženo na důkazech porušení článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, totiž, že soudci a státní zástupci zakazují vyšetřit spáchané zločiny doložené již  v roce 2011 soudním znalcem a k ochraně této justičně exekutivní krutosti si dokonce níže uvedení soudci vymysleli, že konopí je prekurzor a nic se nemusí hlásit do EU k výrobě konopných léčiv, což je lež jako věž - a dělali to vědomě.

Hlavouni s razítky pak tento doložitelný kartel kryjí a myslí si, že se nebudou muset zodpovídat za spáchané zločiny.
 

Sdělte tedy informaci, je v souladu se zákony a judikaturou, abych ještě před podáním další meritorně totožné ústavní stížnosti na další naprosto tragikomické usnesení NS č. 6 Tdo 323/2016 ve věci předložení sporu k Soudnímu dvoru požádal v zastoupení advokáta Ústavní soud o vyloučení těchto XY níže na plakátku uvedených talárových podvodníků a ochránců zločinu z šetření mé další ústavní stížnosti.


Pokud soudce vědomě lže, aby kryl zločin, jde o největší možnou formu justiční korupce. Toho se níže uvedení vědomě dopustili a vypouštěli z pusy jeden faul za druhým. Nejde o žádný právní názor, zabití a zmrzačení je to, co viděli níže uvedení členové organizované zločinecké skupiny na důkazech a zapřeli elementární lidskost, natož mezinárodní právo, ústavnost, zákony a judikaturu.


Níže uvedení spolupachatelé zločinu a  těch, co je kryjí,  přikládám na uvedeném návrhu na plakát pro grafické zpracování, kde právě zpracovatel kalkulaci, na České poště si teď také přivydělávají


Advokáta jsem ještě neurčil a lhůta běží -  k osmě opětovné lži o prekurzoru namísto konopí ústavními soudci?

Dne 28. 9. 2016  Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale Konopí je lék,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6